Polska na ekologicznej fali: System kaucyjny rewolucją w gospodarce odpadami od 2025 roku!

2023-07-20
Polska na ekologicznej fali: System kaucyjny rewolucją w gospodarce odpadami od 2025 roku!

Wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania plastikowe i szklane to rewolucyjne rozwiązanie w polskiej gospodarce odpadami. System zachęci do recyklingu, ograniczy marnotrawstwo surowców i pomoże ochronić środowisko. Polska dołącza do krajów, które odniosły sukces dzięki podobnym rozwiązaniom. Wprowadzenie systemu stworzy nowe możliwości biznesowe, zwiększy zaufanie konsumentów do producentów i przyniesie korzyści finansowe dla przedsiębiorców. Wprowadzenie ustawy od 2025 r. jest ważnym krokiem w walce ze zmianami klimatycznymi i budowaniu bardziej ekologicznej przyszłości. Skorzystają na tym zarówno środowisko, handel, jak i całe społeczeństwo.

Spis treści:

 9 minut czytania

 

W dzisiejszych czasach, gdy zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są coraz ważniejsze w kolejnych krajach świata, wiele z nich poszukuje skutecznych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadami. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie systemu kaucyjnego, który przyczynia się do zwiększenia recyklingu i ograniczenia marnotrawstwa surowców. W Polsce, jednym z aspektów, na które system kaucyjny mógłby mieć pozytywny wpływ, jest zwracanie plastikowych oraz szklanych opakowań. Już od 2025 roku będziemy mogli obserwować tego efekty. Jaki wpływ system kaucyjny będzie miał na handel w Polsce, zwłaszcza w kwestii mniejszych i średnich przedsiębiorstw?

 

Zwiększenie poziomu recyklingu

Przewiduje się, że wprowadzenie systemu kaucyjnego na plastikowe i szklane opakowania będzie skutkowało znacznym wzrostem poziomu recyklingu w Polsce. Obecnie wiele opakowań plastikowych i szklanych jest wyrzucanych do tradycyjnych koszy na śmieci, co prowadzi do nadmiernej ilości odpadów i trudności w ich skutecznym przetwarzaniu. Dzięki systemowi kaucyjnemu, konsumenci będą otrzymywali zwrotną kaucję za każde oddane opakowanie, co będzie jednocześnie mobilizować ich do segregacji i zwrotu. Zwiększony poziom recyklingu ma wiele korzyści dla środowiska. Recykling plastiku i szkła pozwala na ograniczenie wydobycia nowych surowców, co wpływa na zmniejszenie presji na środowisko naturalne. Ponadto, proces recyklingu jest znacznie bardziej energooszczędny niż produkcja nowych opakowań, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

 

Dzięki systemowi kaucyjnemu, konsumenci będą otrzymywali zwrotną kaucję za każde oddane opakowanie, co będzie jednocześnie mobilizować ich do segregacji i zwrotu.

 

Ochrona środowiska

Wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania plastikowe i szklane przyniesie znaczące korzyści dla środowiska naturalnego. Każde zwrócone opakowanie będzie mogło zostać poddane procesowi recyklingu, co pozwoli na ograniczenie wydobycia nowych surowców i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, mniej opakowań będzie trafiało na wysypiska śmieci, co jednocześnie zmniejszy problem z gospodarowaniem odpadami. Opakowania plastikowe, zwłaszcza te jednorazowe, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Plastik nie jest biodegradowalny i może utrzymywać się w środowisku przez setki lat, zanieczyszczając wodę, glebę i wpływając negatywnie na ekosystemy. Dlatego konieczne jest wprowadzenie skutecznych rozwiązań, takich jak system kaucyjny, który zachęcałby do zwrotu i recyklingu tych opakowań.

 

Promowanie świadomego konsumpcjonizmu

Kaucja staje się w dzisiejszych czasach dodatkowym motywującym czynnikiem, który skłania konsumentów do refleksji nad kupnem opakowań, które można później zwrócić i przyczynić się do recyklingu. W rezultacie, konsumenci bardziej angażują się w proces segregacji i recyklingu, co prowadzi do zmniejszenia ilości wyrzucanych opakowań. Przykładem sukcesu systemu kaucyjnego są Niemcy, gdzie wprowadzono takie rozwiązanie na butelki zwrotne. Dzięki temu nasi zachodni sąsiedzi osiągnęli jeden z najwyższych poziomów recyklingu butelek PET na świecie. Zgodnie z Eurostatem, Niemcy przetwarzają ponownie 67,3% odpadów komunalnych. Ich roczna produkcja odpadów plastikowych wynosi około 6 milionów ton, a wśród nich aż 3 miliony ton to opakowania soków, jogurtów i żelek. Polska ma ogromną szansę odnieść podobny sukces, promując świadomy konsumpcjonizm i dając konsumentom możliwość aktywnego uczestnictwa w ochronie środowiska.

 

Zgodnie z Eurostatem, Niemcy przetwarzają ponownie 67,3% odpadów komunalnych.

 

Zwiększenie zaufania konsumentów

Wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania plastikowe i szklane może przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów do producentów i sprzedawców. Klienci będą mieć świadomość, że opakowania, które kupują, zostały poddane recyklingowi i mogą być ponownie wykorzystane. To z kolei może wpływać na wybór produktów, które są bardziej przyjazne środowisku i mają mniej negatywny wpływ na planetę. Zaufanie konsumentów ma duże znaczenie dla rozwoju biznesu. Klienci coraz bardziej preferują firmy, które podejmują odpowiedzialne działania w zakresie ochrony środowiska. Wprowadzenie systemu kaucyjnego może być dla producentów i sprzedawców szansą na budowanie pozytywnego wizerunku i zyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

Nowe możliwości biznesowe

Możliwość otrzymania zwrotnej kaucji za zwrócone opakowania może stanowić dodatkowy bodziec dla konsumentów do wyboru konkretnych produktów. Firmy, które wprowadzą opakowania z systemem kaucyjnym, mogą zyskać przewagę konkurencyjną i budować pozytywny wizerunek jako odpowiedzialny producent. Wprowadzenie systemu kaucyjnego spowoduje, że konsumenci będą mieli dodatkową motywację, aby odwiedzać lokalne sklepy, które oferują zwrot kaucji za puszki i butelki. Może to pomóc w wyróżnieniu tych sklepów na rynku, przyciągając nowych klientów i zachęcając obecnych do częstszego odwiedzania. System kaucyjny może stworzyć również więź emocjonalną między klientami a sklepem. Konsumenci, którzy regularnie odkładają zużyte opakowania do recyklingu w tym samym sklepie, często wybiorą właśnie ten sklep, gdyż zobaczą go jako zaangażowany w dbanie o środowisko i wspierający zrównoważony rozwój. Chociaż klienci otrzymują zwrot kaucji, sklepy również czerpią korzyści finansowe z tego systemu.

 

Korzyści gospodarcze

 

Proces zbierania i przetwarzania pustych opakowań może generować dodatkowe przychody dla sklepów detalicznych, co może pomóc w zrównoważeniu ewentualnych dodatkowych kosztów. Szacuje się, że w Polsce rocznie zbieranych jest około 80% puszek, 62% butelek szklanych i 43% butelek plastikowych. Możemy założyć, że w naszym środowisku pozostaje rocznie około 5 miliardów opakowań, głównie plastikowych. Wprowadzenie systemu kaucyjnego doprowadzi do wzrostu poziomu zbierania opakowań do 85-90%, co oznacza, że zamiast pozostawać 5 miliardów odpadów do sprzątania, pozostanie około półtora miliarda. To jest silny argument za wprowadzeniem zmian w systemie gospodarki odpadami. Dodatkowo, rozwój infrastruktury związanej z systemem kaucyjnym, takiej jak punkty zwrotu, może stworzyć nowe miejsca pracy. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce są wykorzystywane wielokrotnie, a odpady minimalizowane, ma duże znaczenie dla przyszłości Polski. System kaucyjny na opakowania plastikowe i szklane jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu, jednocześnie przynosząc korzyści dla handlu i środowiska.

 

System kaucyjny w Polsce wejdzie w życie 1.01.2025 roku

Nowela ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przyjęta przez Radę Ministrów 6 czerwca 2023 r., wprowadza rewolucyjne zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami. Projekt ten jest odpowiedzią na unijną dyrektywę dotyczącą ograniczenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Główną innowacją wprowadzaną przez nową ustawę jest system kaucyjny, który obejmie jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Dotyczy to butelek na napoje takie jak woda, sok, nektar czy mleko.

Aktualnie wiele odpadów powstających z opakowań, które będą objęte systemem kaucyjnym, jest zbieranych razem z innymi odpadami komunalnymi w ramach systemu gminnego. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów i tym samym promowanie recyklingu oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Nowy system kaucyjny umożliwi zwrot wcześniej zapłaconej kaucji za puste opakowania w sklepach. Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą zobowiązane do przyjmowania takich opakowań od klientów. Natomiast mniejsze placówki handlowe będą miały możliwość dobrowolnego przystąpienia do systemu i przyjmowania opakowań objętych kaucją. Wysokość kaucji zostanie określona w rozporządzeniu.

Jednym z kluczowych aspektów wprowadzanego systemu kaucyjnego jest brak konieczności okazywania paragonu potwierdzającego wcześniejsze zapłacenie kaucji. Będzie to ułatwienie dla konsumentów, którzy nie będą musieli przechowywać paragonów w celu odzyskania swojej kaucji.

 

Co będzie podlegać systemowi kaucyjnemu?

 

Nowa ustawa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, recyklingu i gospodarki odpadami. Poprzez wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki i puszki, zachęca się konsumentów do selektywnego zbierania i oddawania opakowań, a także promuje się zmianę nawyków konsumenckich w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego stylu życia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki i puszki przyczyni się do znacznego zwiększenia ilości zebranych surowców wtórnych, które będą mogły zostać poddane recyklingowi. W konsekwencji, zmniejszy się potrzeba wydobywania nowych surowców naturalnych oraz ograniczy się emisja gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji związanych z produkcją nowych opakowań.

Polska dołącza do grona krajów, które już od dłuższego czasu stosują system kaucyjny na butelki i puszki. Przykłady takich państw, jak Niemcy, Szwecja czy Norwegia, pokazują, że wprowadzenie takiego systemu przynosi wymierne korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Wprowadzenie nowej ustawy o systemie kaucyjnym na butelki i puszki stawia Polskę na kolejnym kroku w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. Jest to ważny krok w walce ze zmianami klimatycznymi i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń. System kaucyjny może stać się ważnym narzędziem w budowaniu świadomości społecznej i prowadzić do pozytywnych zmian w sposobie myślenia i postępowania zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), obecnie tylko około 30% butelek plastikowych jest poddawanych recyklingowi w Polsce. Wprowadzenie systemu kaucyjnego może zwiększyć tę liczbę do 80% lub nawet więcej, co stanowi znaczny wzrost odzysku butelek.

 

Najważniejsze założenia systemu kaucyjnego

 

Korzyści finansowe wynikające z systemu kaucyjnego dla przedsiębiorców

Wprowadzenie systemu kaucyjnego przyczyni się do kilku aspektów, które mają bezpośredni wpływ na zyski polskich sklepów. Statystyki wskazują, że w innych krajach wprowadzenie systemu kaucyjnego przyczyniło się do wzrostu ruchu klientów o 20-40%. Przyjmując takie wartości, polskie sklepy mogłyby spodziewać się znacznego wzrostu klientów, co prowadziłoby do większej sprzedaży towarów i większych zysków.

Badania przeprowadzone przez organizacje ekologiczne wskazują, że klienci, którzy wracają do sklepów, aby zwrócić butelki, często dokonują dodatkowych zakupów. Przykładowo, w Szwecji 75% klientów korzystających z systemu kaucyjnego deklaruje, że kupuje dodatkowe produkty podczas wizyty w sklepie. To oznacza, że polskie sklepy mogłyby odnotować wzrost sprzedaży i większe zyski.

Klienci, którzy korzystają z systemu kaucyjnego, często stają się lojalnymi klientami danego sklepu. Według badań przeprowadzonych w Norwegii, 60% klientów regularnie wraca do tych samych sklepów, aby zwrócić butelki. To daje polskim sklepom szansę na budowanie większej lojalności klientów i zwiększenie sprzedaży.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego daje sklepom możliwość zarobienia na opłatach kaucyjnych. W Norwegii, przykładowo, sklepy zebrały około 200 milionów euro z opłat kaucyjnych w ciągu jednego roku, co daje kwotę około 1 miliarda złotych rocznie. To pokazuje, że wprowadzenie takiego systemu może przynieść znaczące zyski dla polskich sklepów.

 

Przykładowo, w Szwecji 75% klientów korzystających z systemu kaucyjnego deklaruje, że kupuje dodatkowe produkty podczas wizyty w sklepie.

 

Wprowadzenie systemu kaucyjnego na plastikowe i szklane opakowania w Polsce przyniesie wiele korzyści dla polskich przedsiębiorców. Z niecierpliwością czekamy na 1 stycznie 2025 roku, kiedy ustawa wejdzie w życie. Mamy nadzieję, że mobilizacja Polaków do segregacji odpadów będzie wzmożona. Kaucja, którą należy wpłacić przy zakupie opakowania, tworzy dodatkowy bodziec dla konsumentów do zwrotu opakowania w celu jej odzyskania. To skutecznie zwiększa ilość zebranych materiałów do recyklingu i zmniejsza ilość plastikowych i szklanych opakowań trafiających na składowiska śmieci. Przedsiębiorcy, którzy produkują i sprzedają te opakowania, skorzystają z większej dostępności surowców wtórnych, które mogą być ponownie wykorzystane w procesie produkcji, a to przyczyni się do zmniejszenia kosztów produkcji. Wraz z wprowadzeniem tego systemu, konieczne będzie utworzenie infrastruktury do zbierania, sortowania i przetwarzania opakowań. To z kolei stworzy nowe możliwości zatrudnienia w sektorze recyklingu i gospodarki odpadami. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tych nowych rynków pracy, tworząc miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Zwiększona liczba zebranych surowców wtórnych, korzystny wizerunek firm, tworzenie nowych miejsc pracy i redukcja kosztów związanych z odpadami to tylko niektóre z korzyści, które mogą wyniknąć z takiej inicjatywy. System kaucyjny stanowi skuteczną strategię wspierającą zrównoważony rozwój i przyczyniającą się do budowania lepszej przyszłości dla Polski.

 

 

Chceasz porozmawiać jak Twój biznes może skorzystać na systemie kaucyjnym? Skorzystaj z darmowej konsultacji.

 

Rozpocznij czat

lub

Poznaj ofertę

 

 

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2023
Zaufane Opinie IdoSell
4.78 / 5.00 540 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-16
Jestem zadowolona z obsługi, była fachowa i profesjonalna. Polecam
2024-07-11
Szybka , rzetelna i profesjonalna obsługa i dostawa , dziękujemy Panie Piotrze .
pixel