KPO HoReCa 2024: Odkryj nowe horyzonty dla swojego biznesu

Dotacja do 540 000 PLN dla branży HoReCa i turystycznej

 

W obliczu wyzwań, przed którymi stanęła branża HoReCa w wyniku pandemii COVID-19, rządowe wsparcie dotacyjne z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) staje się kluczowym narzędziem w regeneracji i rozwijaniu sektora gastronomicznego, hotelarskiego i turystycznego.

W 2024 roku, przedsiębiorcy z branży HoReCa mogą skorzystać z bezprecedensowego wsparcia, mającego na celu nie tylko odbudowę, ale i dywersyfikację działalności, co otwiera nowe możliwości dla innowacji i rozwoju. Nie zwlekaj! Dla właścicieli firm przygotowano dotacje przekraczające 1 miliard złotych.

 

Jakie są korzyści z KPO dla branży HoReCa?

 

W ramach KPO, branża HoReCa może liczyć na szerokie spektrum wsparcia, obejmujące między innymi dofinansowanie inwestycji dywersyfikujących działalność sektora, w tym w nowoczesne technologie, adaptację przestrzeni biznesowych do nowych standardów sanitarnych i ekologicznych, a także wsparcie w rozwijaniu usług cyfrowych i online. Takie inwestycje nie tylko pomagają w pokonaniu skutków pandemii, ale również zwiększają konkurencyjność i atrakcyjność oferty na rynku. 

 

Kto i w jakiej wysokości może otrzymać dofinansowanie z KPO 2024?

 

Wsparcie KPO w ramach działania A1.2.1 jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży HoReCa, turystycznej oraz kulturalnej, które doświadczyły znacznego spadku obrotów w latach 2020-2021 z powodu pandemii. Aby kwalifikować się, firmy muszą udowodnić 30% spadek obrotów w porównaniu z poprzednim rokiem oraz spełniać kryteria MŚP i pomocy de minimis (nie przekraczającej łącznie 300 tysięcy euro w ciągu ostatnich trzech lat). Sprawdź listę kodów PKD przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Status mikro, małej lub średniej firmy    Działalność w HoReCa, kulturze lub turystyce z wpisem do rejestru z odpowiednim kodem PKD    Dowód na 30% spadek obrotów rok do roku w 2020 lub 2021    Pomoc de minimis, nieprzekraczająca 300 tys. euro w ciągu ostatnich 3 lat​

 Sprawdź kwalifikacje do programu

 

Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie obejmujące do 600 tys. zł na kwalifikowane wydatki, z możliwością uzyskania maksymalnej dotacji bezzwrotnej w wysokości 540 tys. zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, z możliwością pokrycia do 90% kosztów projektu

 

A1.2.1 w ramach KPO HoReCa

 

 

Dofinansowanie dla hoteli i restauracji. Na co dokładnie?

 

Program KPO dla branży HoReCa w 2024 roku oferuje szansę na uzyskanie dofinansowania dla szerokiego spektrum projektów. Do tych możliwości należą: modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury związanej z hotelarstwem i gastronomią (np. prace budowlane, tworzenie nowych linii produkcyjnych, zakupy maszyn oraz urządzeń kluczowych do rozszerzenia oferty produktów lub usług), wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią obsługę klienta i zarządzanie, rozwój oferty turystycznej, w tym tworzenie pakietów tematycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych.

Program ten obejmuje również inicjatywy mające na celu poprawę standardów sanitarnych i dostosowanie się do obowiązujących wymogów zdrowotnych, a także projekty, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Możliwe jest też finansowanie szkoleń dla pracowników i zakupu usług doradczych.

Termin wykonania projektu musi być nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu jego startu a sam projekt powinien zostać zakończony do 31 stycznia 2026 roku włącznie.

 

Roboty budowlane    Oprogramowanie wspierające usługi cyfrowe    Zielona energia obniżająca koszty prądu

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną    Podnoszenie kwalifikacji pracowników    Zakup usług doradczych

 

Dotacje dla sektora HoReCa w 2024 roku: Dlaczego warto inwestować teraz?

 

Inwestowanie w rozwój i dywersyfikację swojej działalności w obecnym czasie to nie tylko sposób na odbudowę po pandemii, ale także inwestycja w przyszłość. Adaptując się do zmieniających się trendów konsumenckich i wykorzystując dostępne wsparcie finansowe, przedsiębiorcy z branży HoReCa mogą nie tylko przetrwać, ale również rozkwitać w nowej, postpandemicznej rzeczywistości. 

 

 

Zastanawiasz się nad unowocześnieniem parku maszynowego?

 

Nasz e-sklep oferuje szeroki wybór profesjonalnych urządzeń chłodniczych i gastronomicznych od renomowanych producentów takich jak Rapa, Cebea, Mawi, Juka, Elcold oraz Dora Metal. Te marki są znane z wysokiej jakości wykonania, niezawodności oraz innowacyjnych rozwiązań, które spełnią potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów z branży gastronomicznej i hotelarskiej. 

Odkryj nasz konfigurator on-line – intuicyjne narzędzie, które pozwoli Ci w prosty sposób zdefiniować wyposażenie dla Twojej przestrzeni gastronomicznej, hotelarskiej czy turystycznej. Skorzystaj z szerokiej gamy produktów i dostosuj je do swoich indywidualnych potrzeb, tworząc unikalne rozwiązania, które idealnie wpiszą się w charakter Twojego biznesu.

 

Skonfiguruj urządzenia

  Rapa    Cebea   Mawi   Juka   Elcold   Dora Metal

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. KPO dla branży HoReCa

 1. Jakie projekty będą preferowane przy przyznaniu dotacji dla branży HoReCa?
 2. Jakie są kluczowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać dofinansowanie dla hoteli i restauracji?
 3. Posiadanie jakiego kodu PKD pozwala ubiegać się o dotacje dla sektora HoReCa w 2024 roku?
 4. Czy przyznanie środków z KPO dla HoReCa jest możliwe dla nowoutworzonej spółki?
 5. Czy zawieszenie działania spółki uniemożliwia przyznanie wsparcia dla branży HoReCa?
 6. Kto będzie pełnił rolę operatora programu?
 7. Jak długo trwa realizacja projektów w ramach dotacji dla gastronomii 2024?
 8. W jaki sposób aplikować o środki z KPO dla hoteli i gastronomii?
 9. Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach dotacji dla branży HoReCa?

 

1. Jakie projekty będą preferowane przy przyznaniu dotacji dla branży HoReCa?

W ramach KPO preferowane do przyznania dotacji będą projekty charakteryzujące się następującymi cechami: większym udziałem finansowania pozadotacyjnego poprzez zwiększenie wkładu własnego, dywersyfikacją oferty poprzez wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów czy usług, gotowością formalno-prawną do rozpoczęcia realizacji projektu, czemu sprzyjać będą posiadane niezbędne zgody i zezwolenia administracyjne.

Preferowane będą projekty, które zostaną zrealizowane w krótkim czasie, nie przekraczającym 1 roku od momentu otrzymania wsparcia, oraz te, które wykazują większy spadek obrotów w latach 2020 lub 2021, przekraczający wymagane minimum 30%.

 

2. Jakie są kluczowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać dofinansowanie dla hoteli i restauracji?

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dofinansowanie dla hoteli i restauracji, musi spełnić kluczowe wymagania, takie jak:

 1. Odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, co najmniej o 30% w porównaniu do roku poprzedniego.

  Uwaga: Jeśli działalność została zawieszona w 2020 roku na dłużej niż 6 miesięcy, spadek obrotów w 2021 jest porównywany do 2019 r.

 2. Posiadanie wolnego limitu pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie przekroczył dopuszczalnej łącznej kwoty pomocy małej wartości przyznanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych.
 3. Realizacja wydatków inwestycyjnych, które będą stanowić co najmniej 70% całkowitych kosztów netto projektu.

 

3. Posiadanie jakiego kodu PKD pozwala ubiegać się o dotacje dla sektora HoReCa w 2024 roku?

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury (zgodnie z wpisanym PKD):
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.30.Z - Pola kempingowe
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
- 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
- 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
- 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
- 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 91.02.Z - Działalność muzeów
- 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
- 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

4. Czy przyznanie środków z KPO dla HoReCa jest możliwe dla nowoutworzonej spółki?

Nie. Aby otrzymać wsparcie dla gastronomii, firmy z branży HoReCa czy hotelu, firma powinna funkcjonować nie krócej niż od 1 stycznia 2020 roku.

 

5. Czy zawieszenie działania spółki uniemożliwia przyznanie wsparcia dla branży HoReCa?

Nie. W przypadku, gdy działalność została zawieszona w 2020 roku na dłużej niż 6 miesięcy, spadek obrotów w 2021 jest porównywany do 2019 r.

 

6. Kto będzie pełnił rolę operatora programu?

Wsparcie w trakcie naboru będzie udzielane przez wcześniej wyselekcjonowanego Operatora, który zajmie się procesem przyjmowania wniosków, ich oceną oraz finalnym przyznaniem pomocy finansowej przedsiębiorcom z określonego regionu. W sumie działalność będzie prowadzić 5 operatorów, z których każdy będzie odpowiedzialny za wsparcie firm z różnych obszarów Polski, zgodnie z podziałem na regiony (w nawiasach znajduje się szacowana liczba przedsięwzięć MŚP dla każdego regionu):

 • Region 1 (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie): Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie obsługiwać 843 przedsięwzięcia.
 • Region 2 (województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie): Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. zajmie się wsparciem dla 793 projektów.
 • Region 3 (województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie): Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie odpowiedzialna za 785 inicjatyw.
 • Region 4 (województwa łódzkie, opolskie, śląskie): Fundusz Górnośląski S.A. udzieli wsparcia 673 projektom.
 • Region 5 (województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie): Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości weźmie pod swoje skrzydła 706 przedsięwzięć.

 

7. Jak długo trwa realizacja projektów w ramach dotacji dla gastronomii 2024?

Projekt nie może być inicjowany przed złożeniem wniosku ani w dniu jego składania. Okres przewidziany na realizację projektu, określony we wniosku, nie może przekraczać 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działania przez MŚP. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się nie później niż 31 stycznia 2026 roku.

 

8. W jaki sposób aplikować o dotacje dla hoteli i gastronomii?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, wnioski powinny być przesyłane elektronicznie przez system LSI, który jest dostępny na stronie internetowej lsi.parp.gov.pl.

 

9. Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach dotacji dla branży HoReCa?

Termin rozpoczęcia składania wniosków zaplanowano na II kwartał 2024 roku, przy czym przewidywany start konkursu to kwiecień-maj 2024. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-msp.

Zaufane Opinie IdoSell
4.78 / 5.00 540 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-17
Dobry jakościowo produkt, szybka realizacja.
2024-06-17
Witam, super obsługa w wykonaniu Pana Szymona. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. Rzadko się zdarza tak wykwalifikowana obsługa. Dałbym 10 na 5. Pośród wszystkich sklepów jakie spotkałem typu media expert, rtv, etc . Ten jest Diamentem a reszta cyrkonią.
pixel