Dotacje dla branży turystycznej i hoteli - przegląd dofinansowania 2024

Dotacja do 540 000 PLN dla branży gastronomicznej

 

W odpowiedzi na trudności napotkane przez branżę HoReCa wskutek pandemii COVID-19, programy finansowe z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stają się istotnym wsparciem dla sektorów gastronomicznego, hotelarskiego oraz turystycznego.

W roku 2024 przedsiębiorstwa hotelarskie i jednostki działające w sektorze turystycznym będą mogły skorzystać z niebywałego wsparcia finansowego od Unii Europejskiej. Przeznaczone dotacje dla turystyki mają na celu wsparcie odbudowy i motywowanie do rozszerzania oferty usług, otwierając drzwi do innowacji i dalszego rozwoju.

Środki przekraczające 1 miliard złotych stanowią szansę na rozwój i zwiększenie dynamiki Twojej firmy!

 

Na co przeznaczyć dotacje dla dla branży turystycznej i dla hoteli?

 

W ramach KPO, branża turystyczna i hotelarska może liczyć na szerokie wsparcie, w tym dofinansowanie dla sektora turystycznego oraz hotele na inicjatywy zwiększające różnorodność usług. Program wspiera inwestycje w nowoczesne technologie, adaptację obiektów do obowiązujących standardów sanitarnych i środowiskowych, a także rozwój oferty cyfrowej. Działania te mają na celu nie tylko minimalizację negatywnych skutków pandemii, ale również zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności branży turystycznej i hotelarskiej.

 

Kto i w jakiej wysokości może otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie KPO na działalność turystyczną i hotelarską w ramach działania A1.2.1 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które doświadczyły znacznego spadku przychodów w latach 2020-2021 z powodu pandemii. Aby kwalifikować się, firmy muszą udowodnić 30% spadek obrotów w porównaniu z poprzednim rokiem oraz spełniać kryteria MŚP i pomocy de minimis (nie przekraczającej łącznie 300 tysięcy euro w ciągu ostatnich trzech lat). Sprawdź listę kodów PKD przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Status mikro, małej lub średniej firmy    Działalność w HoReCa, kulturze lub turystyce z wpisem do rejestru z odpowiednim kodem PKD    Dowód na 30% spadek obrotów rok do roku w 2020 lub 2021    Pomoc de minimis, nieprzekraczająca 300 tys. euro w ciągu ostatnich 3 lat​

 Sprawdź kwalifikacje do programu

 

Odbiorcy dofinansowania do działalności turystycznej mogą liczyć na pomoc do 600 tys. zł na dopuszczalne koszty, z szansą na uzyskanie 540 tys. zł dotacji niepodlegającej zwrotowi. Najmniejsza możliwa suma wsparcia to 50 tys. zł, przy czym dofinansowanie może objąć aż do 90% wydatków projektowych.

 

A1.2.1 w ramach KPO HoReCa

 

 

Dofinansowanie do działalności turystycznej i hoteli. Na co dokładnie?

 

Program KPO na rok 2024 zapewnia branży turystycznej i hotelarskiej możliwość skorzystania z wsparcia finansowego na różnorodne projekty. Zakres wsparcia obejmuje modernizację infrastruktury, w tym prace budowlane, rozwój nowych procesów, zakup wyposażenia, w tym maszyn, rozszerzającego ofertę turystyczną, a także wdrażanie innowacji w obsłudze i zarządzaniu. Program zachęca również do inwestycji w podnoszenie standardów higieny, efektywności energetycznej i redukcji wpływu na środowisko, finansując szkolenia i doradztwo.

Projekty z sektora turystycznego i hotelarskiego realizowane dzięki tej pomocy powinny zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy od startu, z ostatecznym terminem zakończenia do 31 stycznia 2026 r.

 

Roboty budowlane    Oprogramowanie wspierające usługi cyfrowe    Zielona energia obniżająca koszty prądu

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną    Podnoszenie kwalifikacji pracowników    Zakup usług doradczych

 

Dotacje na działalność turystyczną w 2024 roku: Dlaczego warto inwestować teraz?

 

Aktualne inwestycje w rozwój i dywersyfikację oferty biznesowej są kluczowe nie tylko dla regeneracji po pandemii, ale i dla przyszłego sukcesu. Adaptacja do zmieniających się gustów klientów oraz wykorzystanie dostępnego wsparcia finansowego daje właścicielom gastronomii i restauracji możliwość nie tylko przetrwania kryzysu, ale również rozkwitu w nowej, postpandemicznej rzeczywistości.

 

 

Myślisz o unowocześnieniu swojego parku maszynowego?

 

Nasz sklep internetowy oferuje szeroki wybór profesjonalnych urządzeń chłodniczych i gastronomucznych od renomowanych producentów takich jak Rapa, Cebea, Mawi, Juka, Elcold i Dora Metal. Te marki są doceniane za wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne podejście, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów z branży hotelarskiej i turystycznej.

Zachęcamy do skorzystania z naszego konfiguratora online – prostego w obsłudze narzędzia, które pomoże Ci skompletować idealne wyposażenie chłodnicze dla Twojego hotelu, pensjonatu czy ośrodka turystycznego. Dzięki naszej obszernej gamie produktów możesz dostosować wybór do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu, tworząc unikatowe i funkcjonalne środowisko, które wzbogaci doświadczenie każdego gościa.

 

Skonfiguruj urządzenia

  Rapa    Cebea   Mawi   Juka   Elcold   Dora Metal

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. KPO dla HoReCa, w tym turystyki i hoteli

 1. Jakie projekty będą preferowane przy przyznaniu dotacji dla branży turystycznej i dla hoteli z KPO?
 2. Jakie są kluczowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać dofinansowanie dla hoteli i restauracji?
 3. Posiadanie jakiego kodu PKD pozwala ubiegać się o dotacje dla sektora HoReCa w 2024 roku?
 4. Czy przyznanie wsparcia z KPO dla turystyki jest możliwe dla nowoutworzonej spółki?
 5. Czy zawieszenie działania spółki uniemożliwia przyznanie środków dla działalności turystycznej?
 6. Kto będzie pełnił rolę operatora programu?
 7. Jak długo trwa realizacja projektów w ramach dotacji na działalność turystyczną i hotelarską 2024?
 8. W jaki sposób aplikować o dotacje dla branży turystycznej i na hotel?
 9. Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach dotacji dla turystyki?

 

1. Jakie projekty będą preferowane przy przyznaniu dotacji dla branży turystycznej i dla hoteli z KPO?

W ramach KPO, wsparcie finansowe dla sektora turystycznego i hotelarskiego zostanie skierowane przede wszystkim na projekty charakteryzujące się: dominującym finansowaniem zewnętrznym, za sprawą zwiększonego udziału kapitału własnego, innowacyjnością poprzez rozwój nowych bądź udoskonalonych usług lub produktów, a także szybką gotowością do uruchomienia, wspartą wymaganymi zezwoleniami.

Priorytet uzyskają inicjatywy, które zostaną zrealizowane nie dłużej niż rok po przyznaniu funduszy, szczególnie te, które odnotowały spadek przychodów o ponad 30% w latach 2020 lub 2021.

 

2. Jakie są kluczowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie dla hoteli?

Aby uzyskać dofinansowanie dla branży hotelarskiej i turystycznej, przedsiębiorstwa muszą:

 1. Wykazać spadek przychodów o co najmniej 30% w 2020 lub 2021 w porównaniu do roku poprzedzającego.

  Uwaga: Jeśli działalność została zawieszona na ponad 6 miesięcy w 2020, porównanie odbywa się do 2019 roku.

 2. Nie przekroczyć limitu pomocy de minimis, który określa dopuszczalną sumę małej wartości pomocy przyznaną w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych.
 3. Zrealizować inwestycje, które stanowią co najmniej 70% łącznych kosztów netto projektu.

 

3. Posiadanie jakiego kodu PKD pozwala ubiegać się o dotacje dla branży turystycznej I dla hoteli w 2024 roku?

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury (zgodnie z wpisanym PKD):
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.30.Z - Pola kempingowe
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
- 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
- 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
- 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
- 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 91.02.Z - Działalność muzeów
- 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
- 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

4. Czy przyznanie wsparcia z KPO dla turystyki jest możliwe dla nowoutworzonej spółki?

Nie. Aby otrzymać wsparcie dla gastronomii czy restauracji, firma powinna funkcjonować nie krócej niż od 1 stycznia 2020 roku.

 

5. Czy zawieszenie działania spółki uniemożliwia przyznanie środków dla działalności turystycznej?

Nie. Jeśli działalność była zawieszona przez ponad 6 miesięcy w 2020, spadek przychodów w 2021 ocenia się względem 2019 roku.

 

6. Kto będzie pełnił rolę operatora programu?

Wsparcie w trakcie naboru zostanie zapewnione przez wcześniej wyselekcjonowanych Operatorów, którzy będą zajmować się procesem przyjmowania wniosków, ich oceną i finalnym przyznaniem pomocy finansowej firmom z konkretnego regionu. Działania będą koordynowane przez 5 operatorów, z których każdy będzie odpowiadał za wsparcie przedsiębiorstw z różnych obszarów Polski, według podziału regionalnego (przewidywana liczba projektów MŚP dla każdego regionu w nawiasach):

 • Region 1 (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie): Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie obsługiwać 843 przedsięwzięcia.
 • Region 2 (województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie): Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. zajmie się wsparciem dla 793 projektów.
 • Region 3 (województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie): Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie odpowiedzialna za 785 inicjatyw.
 • Region 4 (województwa łódzkie, opolskie, śląskie): Fundusz Górnośląski S.A. udzieli wsparcia 673 projektom.
 • Region 5 (województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie): Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości weźmie pod swoje skrzydła 706 przedsięwzięć.

 

7. Jak długo trwa realizacja projektów w ramach dotacji na działalność turystyczną i hotelarską 2024?

Projekty nie mogą być rozpoczynane przed złożeniem wniosku lub w dniu jego złożenia. Czas realizacji projektu określony w aplikacji nie może wykraczać poza 12 miesięcy od daty startu przez MŚP. Dodatkowo, zakończenie projektu musi nastąpić najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku.

 

8. W jaki sposób aplikować o dotacje dla branży turystycznej i na hotel?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, wnioski powinny być przesyłane elektronicznie przez system LSI, który jest dostępny na stronie internetowej lsi.parp.gov.pl.

 

9. Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach dotacji dla turystyki?

Termin rozpoczęcia składania wniosków zaplanowano na II kwartał 2024 roku, przy czym przewidywany start konkursu to kwiecień-maj 2024. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-msp.

Zaufane Opinie IdoSell
4.78 / 5.00 540 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-08
Bardzo dziękujemy za szybki montaż. Klima działa.
2024-06-27
5
pixel