Dotacje dla gastronomii, restauracji - przegląd dofinansowania 2024

Dotacja do 540 000 PLN dla branży gastronomicznej

 

W obliczu wyzwań, z jakimi zmaga się sektor HoReCa w następstwie pandemii COVID-19, programy dotacyjne z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) wyłaniają się jako kluczowe narzędzie wsparcia dla sektora gastronomicznego, hotelarskiego i turystycznego.

W 2024 roku, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, hotelarze i podmioty turystyczne mogą liczyć na bezprecedensowe wsparcie z Unii Europejskiej. Dotacje dla gastronomii mają na celu nie tylko pomoc w odbudowie, ale również zachęcanie do dywersyfikacji usług, co otwiera szerokie możliwości dla innowacji i dalszego rozwoju.

Środki przekraczające 1 mld zł dają restauracjom szansę na rozwój i innowacje. Wykorzystaj tę okazję, by wzmocnić i rozwinąć swój biznes gastronomiczny!

 

Na co przeznaczyć dotacje dla gastronomii i restauracji?

 

W ramach KPO, sektor gastronomiczny, w tym restauracje, mogą korzystać z obszernego wsparcia, w tym dofinansowania dla gastronomii oraz dofinansowanie dla restauracji na projekty dywersyfikujące działalność. Program obejmuje inwestycje w nowe technologie, dostosowanie lokali do aktualnych wymogów sanitarnych i ekologicznych, oraz rozwój usług cyfrowych i online. Takie działania nie tylko łagodzą skutki pandemii, ale także podnoszą konkurencyjność i atrakcyjność oferty na rynku.

 

Kto i w jakiej wysokości może otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie KPO dla restauracji i gastronomii w ramach działania A1.2.1 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich firm, które zanotowały istotny spadek przychodów w okresie 2020-2021 wskutek pandemii. Firmy muszą wykazać spadek obrotów o 30% w stosunku do roku poprzedniego i nie przekroczyć limitu pomocy de minimis, wynoszącego 300 tysięcy euro w okresie ostatnich trzech lat. Zachęcamy do zapoznania się z listą kodów PKD uprawniających do aplikowania o dofinansowanie.

 

Status mikro, małej lub średniej firmy    Działalność w HoReCa, kulturze lub turystyce z wpisem do rejestru z odpowiednim kodem PKD    Dowód na 30% spadek obrotów rok do roku w 2020 lub 2021    Pomoc de minimis, nieprzekraczająca 300 tys. euro w ciągu ostatnich 3 lat​

 Sprawdź kwalifikacje do programu

 

Odbiorcy dotacji dla gastronomii mogą liczyć na pomoc do 600 tys. zł na dopuszczalne koszty, z szansą na uzyskanie 540 tys. zł dotacji niepodlegającej zwrotowi. Najmniejsza możliwa suma wsparcia to 50 tys. zł, przy czym dofinansowanie może objąć aż do 90% wydatków projektowych.

 

A1.2.1 w ramach KPO HoReCa

 

 

Dofinansowania dla gastronomii i restauracji. Na co dokładnie?

 

Program KPO dla branży HoReCa, w tym dla gastronomii i restauracji, na rok 2024 oferuje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla szerokiej gamy projektów. Wśród nich znajdują się działania takie jak modernizacja i rozbudowa infrastruktury (w tym prace budowlane, tworzenie nowych procesów produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do poszerzenia oferty gastronomicznej), implementacja nowatorskich rozwiązań usprawniających obsługę klientów i zarządzania restauracją, czy rozwój asortymentu usług i produktów.

Program wspiera także inicjatywy skupione na podnoszeniu standardów sanitarnych i dostosowaniu do aktualnych regulacji zdrowotnych, projekty zwiększające efektywność energetyczną i minimalizujące wpływ na środowisko. Przewidziane jest również finansowanie szkoleń dla zespołów oraz zakup konsultacji specjalistycznych.

Projekty realizowane w ramach wsparcia gastronomii i restauracji nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia, a ich finalizacja musi nastąpić najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku.

 

Roboty budowlane    Oprogramowanie wspierające usługi cyfrowe    Zielona energia obniżająca koszty prądu

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną    Podnoszenie kwalifikacji pracowników    Zakup usług doradczych

 

Dotacje dla gastronomii i restauracji w 2024 roku: Dlaczego warto inwestować teraz?

 

Inwestycje w rozwój i zróżnicowanie oferty biznesowej w obecnych czasach stanowią nie tylko środek do odbudowy po skutkach pandemii, ale również fundament pod przyszły sukces. Dostosowując działalność do ewoluujących preferencji konsumentów i korzystając z oferowanego wsparcia finansowego, właściciele restauracji i punktów gastronomicznych mają szansę nie tylko przetrwać trudny okres, ale także prosperować w zmienionej rzeczywistości po pandemii.

 

 

Rozważasz modernizację swojego parku maszynowego?

 

Nasz sklep internetowy prezentuje obszerną ofertę profesjonalnych sprzętów chłodniczych i gastronomicznych od uznanych producentów, w tym Rapa, Cebea, Mawi, Juka, Elcold i Dora Metal. Te marki są cenione za jakość, niezawodność i innowacyjność, odpowiadając na oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zapraszamy do wypróbowania naszego konfiguratora online – intuicyjnego narzędzia, które umożliwi Ci łatwe zaplanowanie wyposażenia dla Twojej przestrzeni gastronomicznej i restauracyjnej. Wybieraj spośród bogatej oferty produktów i dostosuj je do swoich unikalnych wymagań, kreując rozwiązania doskonale komponujące się z Twoim biznesem.

 

Skonfiguruj urządzenia

  Rapa    Cebea   Mawi   Juka   Elcold   Dora Metal

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. KPO dla HoReCa, w tym gastronomii

 1. Jakie projekty będą preferowane przy przyznaniu dotacji dla gastronomii i restauracji z KPO?
 2. Jakie są kluczowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać dofinansowanie dla hoteli i restauracji?
 3. Posiadanie jakiego kodu PKD pozwala ubiegać się o dotacje dla sektora HoReCa w 2024 roku?
 4. Czy przyznanie wsparcia z KPO dla gastronomii jest możliwe dla nowoutworzonej spółki?
 5. Czy zawieszenie działania spółki uniemożliwia przyznanie środków dla gastronomii?
 6. Kto będzie pełnił rolę operatora programu?
 7. Jak długo trwa realizacja projektów w ramach dotacji dla gastronomii 2024?
 8. W jaki sposób aplikować o dotacje dla gastronomii i restauracji?
 9. Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach dotacji dla gastronomii?

 

1. Jakie projekty będą preferowane przy przyznaniu dotacji dla gastronomii i restauracji z KPO?

W kontekście KPO, dofinansowanie dla firm z branży gastronomia będzie przyznawane głównie projektom, które wyróżniają się: zwiększonym udziałem finansowania niepochodzącego z dotacji (poprzez zwiększenie wkładu własnego) innowacją oferty dzięki wprowadzeniu nowych lub ulepszonych produktów czy usług, oraz gotowością do szybkiego startu, potwierdzoną niezbędnymi zgodami i pozwoleniami administracyjnymi.

Projekty realizowane w ciągu maksymalnie 1 roku od otrzymania wsparcia, a także te, które wykażą większy niż 30% spadek obrotów w 2020 lub 2021 roku, będą miały priorytet.

 

2. Jakie są kluczowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie dla gastronomii?

Aby kwalifikować się do dofinansowania z branży gastronomia, przedsiębiorca musi spełnić następujące kryteria:

 1. Zaobserwować minimum 30% spadek przychodów w 2020 lub 2021 roku w stosunku do poprzedniego roku.

  Uwaga: Jeżeli działalność była zawieszona przez ponad 6 miesięcy w 2020 roku, porównanie spadku obrotów odnosi się do roku 2019.

 2. Mieć dostępny limit pomocy de minimis, czyli nie przekroczyć limitu dozwolonej łącznej sumy pomocy o niskiej wartości otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych.
 3. Ponieść wydatki inwestycyjne, które będą odpowiadały za minimum 70% całkowitych kosztów netto projektu.

 

3. Posiadanie jakiego kodu PKD pozwala ubiegać się o dotacje dla sektora HoReCa w 2024 roku?

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury (zgodnie z wpisanym PKD):
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.30.Z - Pola kempingowe
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
- 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
- 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
- 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
- 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 91.02.Z - Działalność muzeów
- 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
- 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

4. Czy przyznanie wsparcia z KPO dla gastronomii jest możliwe dla nowoutworzonej spółki?

Nie. Aby otrzymać wsparcie dla gastronomii czy restauracji, firma powinna funkcjonować nie krócej niż od 1 stycznia 2020 roku.

 

5. Czy zawieszenie działania spółki uniemożliwia przyznanie środków dla gastronomii?

Nie. W przypadku, gdy działalność została zawieszona w 2020 roku na dłużej niż 6 miesięcy, spadek obrotów w 2021 jest porównywany do 2019 r.

 

6. Kto będzie pełnił rolę operatora programu?

Pomoc podczas rekrutacji zapewni Operator wyłoniony wcześniej, który będzie odpowiadał za przyjmowanie aplikacji, ich weryfikację oraz ostateczne przyznanie wsparcia finansowego firmom z danego obszaru. Całością działań pokieruje 5 operatorów, gdzie każdy z nich będzie wspierał przedsiębiorstwa z różnych części Polski, zgodnie z regionalnym podziałem (liczba projektów MŚP przewidziana dla każdego regionu w nawiasach):

 • Region 1 (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie): Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie obsługiwać 843 przedsięwzięcia.
 • Region 2 (województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie): Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. zajmie się wsparciem dla 793 projektów.
 • Region 3 (województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie): Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie odpowiedzialna za 785 inicjatyw.
 • Region 4 (województwa łódzkie, opolskie, śląskie): Fundusz Górnośląski S.A. udzieli wsparcia 673 projektom.
 • Region 5 (województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie): Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości weźmie pod swoje skrzydła 706 przedsięwzięć.

 

7. Jak długo trwa realizacja projektów w ramach dotacji dla gastronomii 2024?

Projekt nie może być inicjowany przed złożeniem wniosku ani w dniu jego składania. Okres przewidziany na realizację projektu, określony we wniosku, nie może przekraczać 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działania przez MŚP. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się nie później niż 31 stycznia 2026 roku.

 

8. W jaki sposób aplikować o dotacje dla gastronomii i restauracji?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, wnioski powinny być przesyłane elektronicznie przez system LSI, który jest dostępny na stronie internetowej lsi.parp.gov.pl.

 

9. Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach dotacji dla gastronomii?

Termin rozpoczęcia składania wniosków zaplanowano na II kwartał 2024 roku, przy czym przewidywany start konkursu to kwiecień-maj 2024. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-msp.

Zaufane Opinie IdoSell
4.78 / 5.00 509 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-02
szybka i fachowa obsługa towar zgodny z zamówieniem .polecam tego sprzedawce
2024-03-26
Wszystko sprawnie i bezproblemowo polecam
pixel