Zmiana danych na fakturze

Pomocnik

Najważniejsze informacje związane z działaniem eSklepu w jednym miejscu. Sprawdź na poniższej liście zestaw najczęsciej zadawanych pytań. Lista jest aktualizowana na bieżąco. 

 

OBSŁUGA POSPZEDAŻNA

Zmiana danych na fakturze

   
 

Jeżeli na fakturze w danych nabywcy wystąpiła pomyłka, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (§15): 

 

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

 

 

Jeśli zaistniała konieczność wystawienia noty korygującej, należy odesłać wypełnione odręcznie w dwóch egzemplarzach: ORYGINAŁ i KOPIA noty korygującej na adres korespondencyjny firmy z dopiskiem "Nota korygująca" w temacie.

 

 

  

Pamiętaj, aby wysłać dwa dokumety w jednej przesyłce!

 

 

Po spełnieniu wymaganych formalności stosowna nota korygująca zostanie podpisana przez pracownika firmy LADEX i odesłana na wskazany adres nabywcy.

 

 

Dla ułatwienia wzór takiej noty znajduje się w zakładce Centrum dokumentów.

 

 

 Należy pamiętać, że...


Możliwa jest korekta tylko drobnych błędów. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

 

 

 

  Wykorzystujemy słownictwo, którego nie rozumiesz?
 Przejdź do słownika pojęć i znajdź właściwą definicję.


 

 

 Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Odpowiedź mogłaby być bardziej precyzyjna?
 Napisz do nas! Odpowiadamy w 15 min. Pomożesz w ten sposób również innym. powrót

 


 

 Aktualizacja strony: 22-08-2012
 Administrator: Szymon 
Zobacz również: Duplikat faktury
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel